Předávání dětí z PPPD do následné péče

8. 3. 2024
10:00
– 12:00
Předávání dítěte z PPPD do následné péče

Odborné online setkání pro pracovníky krajských úřadů, OSPOD a DSP.

Srdečně Vás zveme na setkání s autory publikace Předávání dětí z PPPD do následné péče, kterou vydala Dobrá rodina. Seznámíte se s tím, jak kniha vznikla, z čeho autoři čerpali i jaké postupy se v praxi osvědčily. 

Setkání je určeno pro pracovníky krajských úřadů, OSPOD a doprovázejících organizací, které se účastní předávání dětí z PPPD. Dozvíte se více o tom, jak naplánovat předávání dítěte, jak a co pomáhá dítěti zvládnout přechod do následné péče i jak může dobře podaný návrh pomoci k dobrému předávání dítěte. 

Součástí setkání bude prostor pro otázky k předávání dítěte z PPPD.

Kniha ke stažení zde: https://dobrarodina.cz/predavani-ditete-z-pppd-do-nasledne-pece/ 

Setkání je zdarma a je určeno zejména pro  pro pracovníky krajských úřadů, OSPOD a doprovázejících organizací, kteří se účastní předávání dětí z PPPD . Dále je určen také dalším zapojeným odborníkům z řad odborné veřejnosti, v rámci osvěty v tomto tématu. 

Kapacita setkání je omezena, v případě, že zjistíte, že se nakonec nemůžete zúčastnit, prosíme o včasné odhlášení se z akce.

Akce je podpořena z projektu MPSV Rodina.

Pro online vzdělávání je potřeba mít stabilní a běžně rychlé internetové připojení. Vyžaduje se také mikrofon a kamera, pokud toto nemá Vás počítač, můžete použit chytrý mobilní telefon nebo tablet.

Online setkání se uskuteční prostřednictvím komunikačního programu Zoom (www.zoom.us). Program je potřeba stáhnout a nainstalovat do počítače, mobilního telefonu nebo tabletu. Není potřeba si vytvářet v programu žádný účet.

Pokyny, jak si stáhnout a nainstalovat aplikaci Zoom a jak ji používat, přijdou přihlášeným účastníkům s předstihem před vlastní akcí.

Lektoři

Alžběta Skleničková

Alžběta Skleničková

Alžběta Skleničková působí v Dobré rodině jako metodička pro pěstounskou péči na přechodnou dobu. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti péče o ohrožené děti, v 90. letech  pomáhala začít samostatný život dospívajícím dětem opouštějícím dětské domovy či nefunkční rodiny. Rovněž má mnohaletou praxi s domácím vzděláváním dětí. Je průkopnicí pěstounské péče na přechodnou dobu, kterou jejich rodina začala poskytovat již roku 2009. V pěstounské péči na přechodnou dobu pečovala jejich rodina o 18 dětí. Má osobní zkušenosti s osvojenými dětmi. Původním povoláním je rehabilitační pracovnice, v roce 2014 si doplnila vzdělání pro sociálně-právní ochranu dětí. V roce 2018 získala certifikáty Harvardské university on-line kurzů Early Childhood Development (Raný vývoj dítěte) a Fundamentals of Neurobiology (Základy neurobiologie). Od roku 2012 se věnuje lektorské činnosti v oblasti pěstounské péče na přechodnou dobu, jako lektorka připravila několik seminářů, které získaly akreditaci MPSV. Přednáší pro sociální pracovníky, lékaře, pedagogy a další odborníky, kteří se zabývají otázkami náhradní rodinné péče, ale obecně i otázkami výchovy. Ráda hraje volejbal a ve volných chvílích připravuje pěvecká vystoupení pro seniory.

Mgr. Petr Míchal

Mgr. Petr Míchal

Petr Míchal snoubí profese sociálního pracovníka, supervizora, kouče a mediátora. Má několikaletou zkušenost v oblasti náhradní rodinné péče. Doprovází pěstounské rodiny (zejména přechodné), pracuje se zájemci o náhradní rodičovství a s osvojiteli. Má zkušenosti s kontakty dětí v pěstounské péči s původní rodinou. Od roku 2012 lektoruje různá témata z oblasti sociální práce a náhradního rodičovství. Bydlí v Českých Budějovicích, ale pracovně nebo soukromě je každou chvilku někde jinde.

Kategorie události
Pořadatel
Dobrá rodina
online událost

Další události

15
Dub
15. 4. 2024
Z analýzy PPPD vyplynulo, že jen 46 % dětí odejde z PPPD do 6 měsíců. Co lze udělat pro to, aby všichni mohli věnovat v pohodě pozornost tomu, co je jejich úkolem? Přijďte nad tím společně přemýšlet na seminář. SEMINÁŘ JE URČEN PRO PĚSTOUNY. Lektoři ...
Dobrá rodina
Klimentská 1246/1, Praha
Ilustrační foto, zdroj Pexels.com
17
Dub
17. 4. 2024
Vytvořit si stabilní a podpůrnou představu o tom, kdo jsem a odkud pocházím, potřebují všechny děti. Tato představa se stává základnou, opěrným bodem, ze kterého děláme životní rozhodnutí, vztahujeme se ke světu i k sobě samým. Děti v náhradní rodinné péči ...
Dobrá rodina
Novoveská 3107, Teplice
ilustrační foto, zdroj Unsplash.com
17
Dub
17. 4. 2024
Seminář pro pěstouny. Dvě témata, která vnímám jako podstatná pro dnešní život dětí a teens a pro jejich výchovu. V rámci pěstounských rodin je ještě více zapotřebí, abychom uměli podpořit a dodat odvahu. Budeme se společně věnovat tématům: Jak pod...
Dobrá rodina
Ilustrační foto, zdroj Pexels.com
17
Dub
17. 4. 2024
Seminář pro pěstouny s PhDr. Ivanou Honzlovou. Na semináři se společně zaměříme nejen na to, jak vést děti k samostatnosti a připravovat je na odchod z NRP, ale i na brzdy samostatnosti dětí a odchodu z NRP. 
Centrum pro náhradní rodinnou péči
Mírové náměstí 153, Litoměřice (Knihovna K. H. Máchy)
Ilustrační foto, zdroj Pexels.com
17
Dub
17. 4. 2024
Klub pro osvojitele a žadatele o adopci. Srdečně Vás zveme na výjimečný klub osvojitelů v Olomouci, který bude zaměřen na sdílení osobního příběhu v osvojení.  Zváni jsou všichni, pro které je Olomouc tím správným místem na setkání 🙂 Být rodič...
Dobrá rodina
Erbenova 2, Olomouc
Ilustrativní foto, zdroj Pexels